thermal agent

ВИРОБНИЦТВО ЛЕГКИХ НАПОВНЮВАЧІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОГЕННОЇ СИРОВИНИ

В Україні разом із зростаючою потребою тоннажності виробництва легких наповнювачів, зростає потреба у сировинних ресурсах, адже більшу частину асортименту легких наповнювачів виготовляють з природної сировини.

Кінетика фільтраційного сушіння фосфогіпсу

This  article  is  devoted  to  solving  problems  of  disposal  and  use  of phosphogypsum.  Chosen  as  the  most  optimal  and  economically  feasible  method  of drying  phosphogypsum,  namely  filtration  drying  method.  Experimental  study  on drying kinetics of phosphogypsum.  
Вирішенно  проблеми  утилізації  та  використання  фосфогіпсу.  Обрано найоптимальніший  та  економічно  обґрунтований метод  сушіння фосфогіпсу,  а сааме: фільтраційний метод сушіння. Проведені експериментальні дослідження з кінетики сушіння фосфогіпсу.