топографічні плани Львова

Картографування Львова в радянський період

Плани Львова досліджено з позицій їх цільового призначення, умов створення, змістовного наповнення, відповідності нормативним документам. Визначено особливості створення та змісту основних типів планів міста для військових потреб, для потреб господарського розвитку міста, для туристів і мешканців міста. Картографування Львова визначалося розвитком суспільних процесів в державі та відповідно домінуючими тенденціями розвитку картографування в СРСР.