Картографування Львова в радянський період

https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.91.059
Надіслано: Грудень 20, 2019
1
Національний університет «Львівська політехніка»; ДНВП «Картографія»

Плани Львова досліджено з позицій їх цільового призначення, умов створення, змістовного наповнення, відповідності нормативним документам. Визначено особливості створення та змісту основних типів планів міста для військових потреб, для потреб господарського розвитку міста, для туристів і мешканців міста. Картографування Львова визначалося розвитком суспільних процесів в державі та відповідно домінуючими тенденціями розвитку картографування в СРСР. Характерними ознаками цього періоду були утаємниченість картографічної інформації та режимні обмеження на створення й використання різноманітних карт. Військові топографічні плани масштабу 1:10 000 та великомасштабні (1:5 000, 1:2 000) плани міста для господарських цілей видавали тільки з грифом “таємно”. На початок 1980-х років місто було забезпечено топографічними багатоаркушевими планами у масштабах 1:2 000 і 1:5 000. Дуже спрощені схеми Львова для гостей і жителів міста до початку 1970-х років видавали книжкові видавництва. З 1974 р. картографічні підприємства ГУГК монопольно випускають туристичні схеми міста із спотвореною та значно розвантаженою основою. Лише наприкінці 1980-х років із зменшенням режимних обмежень на відображення елементів географічної основи картографічна якість туристичних планів Львова поліпшується.

 1. Гаврилова Э. С. Карта города Львова и ее развитие. [Львов], 1956. 80 с.
 2. Инструкция о порядке составления и издания планов городов и других населенных пунктов, предназначенных для открытого опубликования и с грифом "для служебного пользования" (СПГ - 88). М.: ГУГК, 1989. 16 с.
 3. Инструкция о порядке составления и издания планов городов, предназначенных для открытого опубликования и служебного пользования, организациями министерств и ведомств СССР (СПГ-73). М.: ГУГК, 1973. 20 с.
 4. Львів. Схема міста. Львов. Схема города. Львів: Вид-во «Каменяр», 1972.
 5. Львів. Туристська схема. М.: ГУГК, 1987.
 6. Львов. Атлас туриста. М.: ГУГК, 1989. 128 с.
 7. Львов. Туристская схема. М.: ГУГК, 1974.
 8. Наставление по составлению и подготовке к изданию планов городов. М.: РИО ВТС, 1972.   75 с.
 9. Основные положения по созданию топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500. М.: ГУГК при СМ СССР, 1970. 13 с.
 10. Основные положения по созданию топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500. М.: ГУГК при СМ СССР, 1979. 17 с.
 11. Руководство по картографическим и картоиздательским работам. Ч. 4. Составление и подготовка к изданию планов городов. М.: РИО ВТС, 1978. 111 с.
 12. Руководство по созданию планов городов, предназначенных для открытого опубликования. М.: ПКО «Картография», 1989. 37 с.
 13. Руководящий технический материал по созданию туристских схематических планов городов на русском, национальных и иностранных языках и схем городского пассажирского транспорта. М.: ЦНИИГАиК, 1980. 42 с.
 14. Сосса Р., Кришталович У., Шишка О. Картографічні видання Львова: Каталог виставки, Львів, 6-8 грудня 2016 р. Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2016. 28 с.