торф

STATIC REGULATIONS OF UREA (CARBAMIDE) ADSORPTION BY WET AND DRIED PEAT

The possibility and effectiveness of using a natural sorbent – peat from the Vereshchytsia-Yanivske deposit for treating agricultural wastewater with a high urea content – has been studied. The humidity and moisture content of the upland and lowland types of peat from this peatland were determined. Comparing these indicators made it possible to establish that the lowland peat has a significantly higher humidity and moisture content. The adsorption capacities of wet and dried types of peat for urea were studied and compared.

ГІДРОДИНАМІКА РУХУ ТЕПЛОВОГО АГЕНТУ КРІЗЬ СТАЦІОНАРНІШАРИ ВОЛОГОГО ТА СУХОГО ТОРФУ

В умовах зростання цін на газ і вугілля, використання торфу, в якості енергоресурсу, є перспективним для України. Згідно з «Концепцією розвитку торф'яної промисловості України до 2030 року», видобуток торфу для палива та добрив в Україні у 2020 році заплановано в обсязі 4-5 млн. тон на рік. Фрезерний торф може бути цінним місцевим видом палива для теплоелектростанцій, комунальних господарств, вихідною сировиною для виробництва паливних брикетів. Процеси виготовлення пресованого палива на основі торфу є багатостадійними, тривалим в часі, ресурсо- та енергозатратними.

Шляхи підвищення енергоємності біопалива на основі торфу і біомаси

The study is devoted to the influence of effects of biomass briquetting, granulation, and heat treatment to improve the quality of biofuels. Another method of biomass treatment, such as briquetting and granulation with bonding and thermal treatment at 275-295 °С is proposed. Дослідження присвячене визначенню впливу брикетування, гранулювання та термічної обробки біомаси на якісні показники біопалива. Запропоновані нові методи переробки біомаси з використанням в’яжучого та термічною обробкою за температур 275–295 °С.