total arithmetic mean

Визначення ймовірнішого значення за результатами нерівноточних вимірів однієї величини

Встановлено, що при математичній обробці результатів нерівноточних вимірювань однієї величини можна обчислювати не тільки загальну арифметичну середину, а і ймовірну арифметичну середину, яка володіє важливими властивостями. Також пропонується при оцінці точності визначати середню квадратичну помилку одиниці ваги врівноважених значень вимірів.