тверді побутові відходи

Модель та метод сортування твердих побутових відходів для їх ефективної термічної утилізації

В роботі розглядається розробка імітаційної моделі та автоматизованого методу сортування твердих побутових відходів (ТПВ) на основі ідентифікації порції досліджуваної сировини з подальшою класифікацією за прийнятими групами характерного хімічного складу. Запропоновано метод класифікації ТПВ та способу їх ідентифікації, який дозволив виділити групи, що утворюють кислі гази. Основу метода складає імітаційна модель яку представлено табличною формою брутто-формул можливих сполук.

IMPROVEMENT OF THE MUNICIPAL SOLID WASTE DISPOSAL SYSTEM IN UKRAINE, ON THE EXAMPLE OF THE TOWN OF CHORTKIV, TERNOPIL REGION

Today, in Ukraine, there is a problem with solid waste disposal, especially in small towns. The lack of a developed system for the collection and disposal of solid waste, the presence of natural landfills instead of equipped landfills lead to the fact that small towns are abandoned. Therefore, the creation of a new solid waste management policy is an acute problem for these towns and villages.

ANALYSIS OF THE MAIN METHODS OF SOLID WASTE MANAGEMENT

The world's growing population and, as a result, higher consumption of goods and services have led to a rapid increase in municipal solid waste. This situation creates serious environmental problems that require clear strategies for managing this waste. Improving the efficiency of recycling to restore quality materials, saving resources and maintaining waste in landfills are among the most pressing problems of our time.

ТЕРМІЧНЕ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ШЛАКУ СМІТТЄСПАЛЮВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЦЕМЕНТІВ

Досліджено властивості шлаків, які утворюються під час спалювання твердих побутових відходів. Встановлено можливість їх застосування для одержання композиційних цементів з мінеральними добавками. Продемонстровано можливість вирішувати проблеми економії матеріальних та енергетичних ресурсів, а також забруднення довкілля.

PRINCIPLES OF JUSTIFICATION OF REGIONAL PROGRAMMES OF MUNICIPAL SOLID WASTE TREATMENT

It is the scientific justification of the regional programme of the municipal solid waste treatment (MSW) with the example of Odessa region which will promote the increase is environmental safety of the population, reduction of the negative impact on the environment by the improvement and modernization of the existing system of MSW treatment with final achievement of a "zero waste" state due to the transfer of the maximum amount of waste into the liquid secondary raw materials, alternative source of energy and environmentally-friendly organic-mineral fertilizer.

Проблема очищення фільтрату полігонів твердих побутових відходів та шляхи її вирішення

Досліджено основні проблеми, що виникають у сфері поводження з фільтратом
полігонів твердих побутових відходів. На основі даних про хімічний склад фільтрату
обґрунтовано необхідність встановлення локальних систем очищення фільтрату на
території полігону перед скиданням його в каналізаційну мережу та розроблено
принципову схему очищення фільтрату на прикладі Львівського полігону. Запропо-
новано ряд заходів щодо оптимізації поводження з твердими побутовими відходами, які