PRINCIPLES OF JUSTIFICATION OF REGIONAL PROGRAMMES OF MUNICIPAL SOLID WASTE TREATMENT

EP.
2018;
: cc.224-229
1
Odessa State Environmental University
2
Odessa State Environmental University
3
Odessa State Environmental University
4
Odessa State Environmental University

It is the scientific justification of the regional programme of the municipal solid waste treatment (MSW) with the example of Odessa region which will promote the increase is environmental safety of the population, reduction of the negative impact on the environment by the improvement and modernization of the existing system of MSW treatment with final achievement of a "zero waste" state due to the transfer of the maximum amount of waste into the liquid secondary raw materials, alternative source of energy and environmentally-friendly organic-mineral fertilizer. Such approach differs essentially from the existing developments of regional programmes of MSW treatment and has a scientific - methodical and practical value.

[1] Nacional'na strategija upravlinnja vidhodamy v Ukrai'ni do 2030 roku (shvaleno  rozporjadzhennjam Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 8 lystopada 2017 r. N 820). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р. (in Ukrainian).

[2] Stan sfery povodzhennja z pobutovymy vidhodamy v Ukrai'ni za 2015 rik /  Informacijnyj portal z blagoustroju BLAGOUSTRIY.INFO. URL: http://blagoustriy.info/statistics/35/show/(in Ukrainian).

[3] Nacional'na dopovid' pro stan navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha v  Ukrai'ni u 2014 roci. URL: http://blagoustriy.info/statistics/35/show/(in Ukrainian).

[4] Upravlinnja ta povodzhennja z vidhodamy: Pidruchnyk/ Za red. prof. T.A. Safranova, prof. M.O. Klymenko. Odesa: TES, 2012. 272 s.. (in Ukrainian).

[5] Safranov T.A., Pryhod'ko V.Ju., Shanina T.P. Problema rozmishhennja vidhodiv na z valyshhah ta poligonah Odes'koi' oblasti. Visnyk HNU imeni V.N. Karazina. Serija «Ekologija». Vyp. 14. 2016. S. 83-90. (in Ukrainian).

[6] Ekologichnyj pasport. Odes'ka oblast'. Odesa, 2017. URL: https://menr.gov.ua/files/docs/eco_passport(in Ukrainian).

[7] DBN V.2.4-2-2005. Poligony tverdyh pobutovyh vidhodiv. Osnovni polozhennja proektuvannja. Derzhbud Ukrai'ny. K., 2005. (in Ukrainian).

[8] Safranov T.A., Shanina T.P., Pryhod'ko V.Ju. Klasyfikacija tverdyh pobutovyh vidhodiv jak peredumova formuvannja systemy povodzhennja z nymy v regionah Ukrai'ny: monografija. Dnipro: Vydavec' Bila K.O., 2018.100 s. (in Ukrainian).

[9] Safranov T.A., Shanina T.P., Gubanova O.R., Pryhod'ko V.Ju. Klasyfikacija tverdyh municypal'nyh vidhodiv – peredumova formuvannja efektyvnoi' systemy povodzhennja z i'h potokamy. Visnyk Odes'kogo derzhavnogo ekologichnogo universytetu. 2014. №18. S.30-36.. (in Ukrainian).

[10] Safranov T.A., Gubanova E.R., Shanyna T.P. Pryncypы obrashhenyja y upravlenyja potokamy tverdыh bыtovыh othodov v Odesskoj aglomeracyy Visnyk Odes'kogo derzhavnogo ekologichnogo universytetu. 2005. № 1.  S. 5-11. (in Russian)

[11] Safranov T.A., Shanyna T.P., Pryhod'ko V.Ju., Filatova O.A.  Klasteryzacija jak neobhidna umova vyrishennja problemy umova vyrishennja problemy povodzhennja z tverdymy pobutovymy vidhodamy. Ljudyna i dovkillja. Problemy neoekologii'. 2017.  3-4 (28). S. 105-113.. (in Ukrainian).