тверді розчини

Механізм формування твердих розчинів в кордієрит-мулітових скломатеріалах при їх ситалізації

Встановлено актуальність розроблення високоміцних склокристалічних покриттів за ресурсозберігаючою технологією при створенні елементів захисної дії. Проаналізовано механізм структуроутворення в магнійалюмосилікатних стеклах за умов термічного оброблення. Обґрунтовано вибір системи та розроблено модельні стекла та склокристалічні матеріали на їх основі. Досліджено закономірності впорядкованості структури та формування фазового складу склокристалічних матеріалів за їх ситалізації.

характер взаємодії та склоутворення в системі TlAs2Se3Te–TlAs2Te3Se

Характер взаємодії в системі TlAs2Se3Te–TlAs2Te3Se досліджено за допомогою диференційного термічного, рентгеноструктурного та мікроструктурного методів, а також внаслідок вимірювання мікротвердості та визначення густини. На основі одержаних результатів побудовано діаграму стану. Встановлено, що ділянка TlAs2Se3Te–TlAs2Te3Se частково є квазібінарною секцією четвертинної системи As, Tl//Se, Te. Показано, що за температури 548 K у системі утворюється одна конгруентноплавка сполука TlAs2Se2Te2.

Теоретичні аспекти механізму модифікування керамічних оксидних порошків технічного призначення

Наведено результати розроблення рідкофазових технологій високодисперсних керамічних оксидних порошків технічного призначення та способи їх модифікування. На основі фізико-хімічних методів досліджень здійснено аналіз різних за механізмами модифікуючих процесів. У складних оксидних порошках відбувається заміщення основних йонів легуючими з утворенням твердих розчинів. Модифікування ТіО2 Сульфуром дає змогу отримати порошок із поверхневим шаром, в якому Сульфур утворює хімічні звʼязки

Фазові взаємодії у системі Tl5Te3-Tl9SbTe6-Tl9TbTe6

За допомогою ДТА і РСА аналізів та вимірювання мікротвердості експериментально вивчені фазові взаємодії в системі Tl5Te3-Tl9SbTe6-Tl9TbTe6. Побудовані ізоплетний та ізотермічний переріз за 760 К, а також проекції ліквідусу і солідусу поверхонь. Встановлено, що система характеризується необмеженою розчинністю компонентів в твердому стані.

Crystal Structure of Solid Solutions LA1-xRxFeO3 (r=PR, nD)

Complex oxides with perovskite structure RFeO3, where R are rare earth metals, represent an important class of functional materials. RFeO3 compounds are used in thermoelectric devices, solid oxide fuel cells, as membranes for partial oxidation of methane and oxygen cleaning, as catalysts for CO oxidation and decomposition of NOx, and as sensory materials.

Кристалічна структура змішаних феритів рідкісноземельних елементів Pr0,5R0,5FeO3 (R = Nd, Gd, Tb, Dy, Ho)

У роботі досліджено фазовий склад та кристалічну структуру нових змішаних феритів рідкісноземельних елементів Pr0,5R0,5FeO3 (R = Nd, Gd, Tb, Dy, Ho) отриманих методом твердофазного синтезу. Встановлено, що всі синтезовані зразки мають ромбічну структуру перовськіту типу GdFeO3.

To modeling admixtures influence on the size effects in a thin film

There are formulated the key systems of equation describing  structurally nonhomogeneous two-component solid solutions.  As the key functions there are chosen the stress tensor (displacement vector) and the densities of admixture and skeleton.  On this basis the near-surface nonhomogeneity densities of skeleton and admixture, stresses and  size effects of surface tension and intensity of the power load causing the thin film fracture are studied.  The attention is paid to the admixture influence on size effects.