Теоретичні аспекти механізму модифікування керамічних оксидних порошків технічного призначення

2018;
: pp. 386-390
1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
National University Lviv Polytechnic

Наведено результати розроблення рідкофазових технологій високодисперсних керамічних оксидних порошків технічного призначення та способи їх модифікування. На основі фізико-хімічних методів досліджень здійснено аналіз різних за механізмами модифікуючих процесів. У складних оксидних порошках відбувається заміщення основних йонів легуючими з утворенням твердих розчинів. Модифікування ТіО2 Сульфуром дає змогу отримати порошок із поверхневим шаром, в якому Сульфур утворює хімічні звʼязки

[1] Pavlovska O., Vasylechko L., Lutsyuk I. et al.: Nanoscale Res. Lett., 2017, 12, 153. https://doi.org/10.1186/s11671-017-1946-7
[2] Swatsitang E., Karaphun A., Phokha S. et al.: J. Sol-Gel Sci. Technol., 2017, 81, 483. https://doi.org/10.1007/s10971-016-4212-z
[3] Camilleri J.: The Use of Modified Portland Cement as a Dental Core Build-up Material. Lap Lambert Acad. Publishing 2010.
[4] Lutsyuk І., Vakhula Ya., Levytskyi V., Zhuk L.: Chem. Сhem. Technol., 2014, 8, 261.
[5] Udalov Yu., Hermansky A. et al.: Technologia Neorganicheskykh Poroshkovykh Materialov i Pokrytiy Funktsionalnogo Nazanachenia. Yanus, Sankt-Peterburg 2001.
[6] Frisch B.: Part. Part. Syst. Char., 1989, 6, 39. https://doi.org/10.1002/ppsc.19890060106
[7] Semchenko G.: Zol-Gel Process v Keramicheskoi Technologii. BI, Kharkov 1997.
[8] Semchenko G., Shuteeva I., Butenko A. et al.: Zol-Gel Kompositsii Polyfunktsionalnogo Naznachenia. Raduga, Kharkob 2011.
[9] Akselrud L., Grin Y.: J. Appl. Cryst., 2014, 47, 803. https://doi.org/10.1107/S1600576714001058
[10] Vahula Ya., Besaha Kh., Lutsyuk I., Dobrotvorska M.: Chem. Сhem. Technol., 2011, 5, 255.