УФ-спектроскопія.

Спектрофотометричні дослідження взаємодії антиокиснювальних стандартів з радикалом 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразил

З використанням спектрофотометричних методів аналізу вивчено взаємодію чотирьох добре відомих антиокиснювальних стандартів з радикалом 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразил (ДФПГ). Визначено параметри зв’язування, такі як константа зв’язування та вільної енергії зв’язування вільних та зв’язаних форм ДФПГ. Визначення ґрунтується на зниженні поглинання електронного спектра в розчині ацетонітрилу ДФПГ у присутності поступово зростаючої кількості антиокиснювальних стандартів.