Спектрофотометричні дослідження взаємодії антиокиснювальних стандартів з радикалом 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразил

2016;
: сс. 255 – 258
Authors: 

Touhami Lanez and Meriem Henni

University of El Oued, VTRS Laboratory, PO Box 789, 39000, El Oued, Algeria touhami-lanez@univ-eloued.dz

З використанням спектрофотометричних методів аналізу вивчено взаємодію чотирьох добре відомих антиокиснювальних стандартів з радикалом 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразил (ДФПГ). Визначено параметри зв’язування, такі як константа зв’язування та вільної енергії зв’язування вільних та зв’язаних форм ДФПГ. Визначення ґрунтується на зниженні поглинання електронного спектра в розчині ацетонітрилу ДФПГ у присутності поступово зростаючої кількості антиокиснювальних стандартів.

[1] Gulcin I., Mshvildadze V., Gepdiremen A. et al.: Phytomedicine, 2006, 13, 343.
[2] Villano D., Fernandez-Pachon M., Moya M. et al.: Talanta, 2007, 71, 230.
[3] Boubekri C., Rebiai A. and Lanez T.: J. Fundament. Appl. Sci., 2012, 4, 164.
[4] Blois M.: Nature, 1958, 26, 1199.
[5] Khelef A. and Lanez T.: Der Pharma Chemica, 2015, 7, 318.
[6] Rebiai A. and Lanez T.: J. Fundament. Appl. Sci., 2012, 4, 155.
[7] Gulcin I.: Life Sci., 2006, 78, 803.
[8] Magnani L., Gaydou E. and Hubaud J.: Anal. Chim. Acta, 2000, 411, 209.
[9] Sanchez J., Garcia R. and Cors M.: Pharmacol. Res., 2010, 2, 279.
[10] Shareef M., Reddy P., Gopinath S. et al.: Int. J. Innov. Res. Sci. Eng. Technol., 2014, 3, 10101.
[11] Le Bourvellec C., Hauchard D., Darchen A. et al.: Talanta, 2008, 75, 1098.
[12] Pyrzynska K. and Pękal A.: Anal. Methods, 2013, 5, 4288.
[13] Xie J. and Schaich K.: J. Agric. Food Chem., 2014, 62, 4251.
[14] Awika J., Rooney L. Wu X. et al.: J. Agric. Food Chem., 2003, 51, 6657.
[15] Van den Berg R., Haenen G., Van den Berg H. et al.: Food Chem., 2000, 70, 391.
[16] Yu L., Halley S., Perret J. et al.: J. Agric. Food Chem., 2002, 50, 1619.
[17] Lanez T. and Hemmami H.: Sci. Stud. Res. Chem. Chemica. Eng. Biotech. Food Ind., in press.
[18] Shen Q., Zhang B., Xu R. et al.: Anaerobe, 2010, 16, 380.
[19] Vijan L.: Analele Universita Nii din Bucuresti – Chimie, Anul 14 (serie noua), 1-2, 377.