умови невизначеності

Ігрова модель системи з авторитарним прийняттям рішень

Побудовано стохастичну ігрову модель прийняття рішень в ієрархічних системах з авторитарним стилем управління. Розроблено адаптивний рекурентний метод для розв’язування стохастичної гри в умовах апріорної невизначеності на основі стохастичної апроксимації умови доповняльної нежорсткості, яка описує розв’язки гри за Нешем у змішаних стратегіях. Виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри прийняття рішень в авторитарній ієрархічній системі зі структурою бінарного дерева. Досліджено вплив параметрів на збіжність ігрового методу.

Ігрова модель самоорганізації мультиагентних систем

Розроблено ігрову модель самоорганізації мультиагентних систем в умовах невизначеності. Наведено формулювання стохастичної ігрової задачі, визначено критерії самоорганізації стратегій гравців, розроблено рекурентний метод, алгоритм та програмні засоби, що навчають мультиагентну систему імітувати синхронізоване ритмічне світіння колонії комах-світлячків.

Модель стохастичної гри нейроагентів

The neuroagent game model of collective decision-making in the conditions of uncertainty is developed. The formulation of stochastic game is executed. Adaptive learning methods of artificial neural networks without the teacher are used for the game solving. The convergence of neuroagent stochastic game is confirmed by results of computer experiment. Influences of parameters of game model on the neuroagent learning rate are investigated.

Ігровий метод синхронізації подій в мультиагентних системах

The adaptive game method of events synchronization in multiagent systems in the conditions of uncertainty is developed. The essence of a method consists in alignment of delays of approach of events on the basis of supervision of actions of the next players. The formulation of stochastic game is executed and game algorithm for its solving is developed. Influences of parameters on convergence of a game method are investigated by means of computer experiment.

Матрична стохастична гра з Q-навчанням

Розроблена модель матричної стохастичної гри для прийняття рішень в умовах невизначеності. Запропоновано метод Q-навчання для розв’язування стохастичної гри з апріорі невідомими матрицями виграшів. Виконано формулювання ігрової задачі, описано марківський рекурентний метод та алгоритм для її розв’язування. Отримано та проаналізовано результати комп’ютерного моделювання стохастичної гри з Q-навчанням.

Neuroagent model of decision-making

The neuroagent model of decision-making in the conditions of uncertainty is investigated. Adaptive methods of an artificial neural network learning without the teacher are considered. The algorithm and program model of neuroagent decision-making are developed. Efficiency of neuroagent decision-making has been confirmed by results of computer experiment. Influences of parameters of model on the neuroagent learning rate are investigated.