управлінська звітність

Управлінська звітність підприємства: теоретико-методичні аспекти та принципи формування

Розглянуто принципи формування управлінської звітності як інструментального засобу в системі функцій управління підприємством. Аргументовано її функціональну роль та місце в сучасній системі управління залежно від специфіки і характеру діяльності підприємства. Проаналізовано підходи до встановлення критеріїв економічної доціль- ності практичного впровадження на підприємстві системи управлінського обліку та управлінської звітності (її окремих форм) з наведенням погляду авторів на функціональне призначення інформаційних потоків цього виду звітності.

Management Reporting of the Enterprise: Content Characteristics and Specific Nature of Its Formation

The necessity of management reporting formation by the enterprise with the purpose of providing efficient administrative decisions to increase its competitiveness and achieve strategic goals is examined and substantiated.