утилізація

Дослідження складу та властивостей піроконденсату піролізу зношених автомобільних шин

Одним з варіантів утилізації зношених автомобільних шин є низькотемпературний піроліз, цільовим продуктом якого є піроконденсат. Вивчено фракційний склад і властивості піроконденсату піролізу гумових відходів, отриманого на промисловій установці. Проведено розділення піроконденсату на бензинову та дизельну фракцію і залишок. Встановлено склад та властивості цих фракцій. Проведено рентгенофлуоресцентний аналіз та ІЧ-спектроскопічні дослідження піроконденсату і вузьких фракцій, виділених з нього.

IMPROVEMENT OF THE MUNICIPAL SOLID WASTE DISPOSAL SYSTEM IN UKRAINE, ON THE EXAMPLE OF THE TOWN OF CHORTKIV, TERNOPIL REGION

Today, in Ukraine, there is a problem with solid waste disposal, especially in small towns. The lack of a developed system for the collection and disposal of solid waste, the presence of natural landfills instead of equipped landfills lead to the fact that small towns are abandoned. Therefore, the creation of a new solid waste management policy is an acute problem for these towns and villages.

Технологія виготовлення стінових каменів із застосуванням полімерного зв’язуючого

Показана проблема утворення та пошуку шляхів утилізації відходів очисних споруд та запропонована технологія їх термічного оброблення та використання як сировинний компонент при виготовленні стінових каменів. Як зв’язуюче запропоновано використовувати поліетилен низького тиску.

AERATED CONCRETE WITH THE USE OF FERRUGINOUS QUARTZITE PROCESSING WASTE

Waste (tailings) of mining and processing plants of Kryvbas were studied by the stages of their magnetic enrichment. The granulometric compositions of the tailings, the amount of iron (total and magnetic) and the mass fraction of solid in them are determined. The expediency of disposing of ferruginous quartzite waste at the first stage of enrichment as a silica component in cellular concretes is proved. Optimal compositions of aerated concrete mixtures are determined based on the following criteria: the average density of cellular concrete in the dry state and its compressive strength.

ENVIRONMENTAL SAFETY MANAGEMENT OF USED PACKAGING OF PESTICIDES AND OTHER DANGEROUS SUBSTANCES

In Ukraine, there is a problem of environmentally hazardous handling of used packaging of pesticides and other toxic chemicals and hazardous waste which can pose a serious threat to human health and the environment. The paper presents modern methods of disposal of pesticide packaging in the world and the situation in Ukraine. The Ukrainian and world environmental legislations regulating the problem of pesticide packaging management are analyzed. The scheme of processing and disposal of pesticide containers is proposed.

Фізико-хімічні та технологічні закономірності дегазації пінополістиролу в рідкому середовищі

Виявлені закономірності процесу ущільнення пінополістирольних пластиків в рідинних середовищах, встановлено вплив природи середовища, температури і технологічних характеристик пінополістиролу (уявна густина, ступінь подрібнення) на кінетику вивільнення газової фази в умовах сегментальної рухливості полістиролу. Запропонована конструкція і методику розрахунку реактора для проведення процесу дегазації пінополістиролу за безперервною схемою.

Utilization of Sugar Beet Pulp by Getting Activated Carbon

The formation and properties of sugar beet pulp have been analysed in the article. It has been proposed to use it as raw material to produce activated carbon. A better hydrophilicity of the obtained carbon in comparison with the samples of industrial production has been shown. Structural features and a porous structure of carbon made of sugar beet pulp have been analysed by X-ray diffraction and small angle scattering methods. It has been found that pores with average radii of inertia of 3.5 nm make the main contribution to the pore structure.

Recycling – principal tendency of environmental marketing development in Ukraine

The essence of recycling process and characteristics of its participants are exposed in this article. Examples of advanced technologies designed to optimize the process of collecting and recycling, as well as operating Ukrainian recycling enterprises are shown. The European experience of recycling processes is covered and the example of the concept of environmental marketing adaptation of Ukrainian enterprises to ensure an effective system of waste alteration is suggested.

Технологія рециклінгу, властивості та використання паперових відходів з полівінілхлоридним покриттям

Описано технологію рециклінгу целюлозних волокон паперової основи та його полімерного покриття, одержаних при переробці-подрібненні целюлозо вмісних шпалер з полівінілхлоридним покриттям внаслідок його відділення від паперової основи. Описані фізико-хімічні властивості волокон та композицій на їх основі при повторному їх використання –рециклінгу. Сконструйовано спеціальну 5-ти стадійну 2-модульну дробарку з первинним і вторинним подрібненням та відділенням-сепарацією паперової основи від полімерного покриття і очисткою повітряного потоку.