важкі метали

Concurrent Sorption of Copper and Chromium Cations by Natural Zeolite

The aim of this work was to study the process of adsorption of Copper and Chromium cations by natural zeolites in static conditions. The change of the chemical composition of the surface of the zeolite as a result of sorption of heavy metals was investigated. The influence of the type of the ions and pH selectivity in absorption of heavy metals removal by zeolite was analysed. The reasons for the selective extraction of Copper from two-component solution were explained.

Статика поглинання двох іонів важких металів природним цеолітом

Важкі метали є особливо небезпечними для водного середовища, і очищення
стічних вод від цих металів є обов’язковим перед їх скиданням до природних водойм.
Літературні джерела свідчать про дослідження адсорбції окремих компонентів важких
металів. Досліджено одночасну сорбцію двох компонентів, один із яких знаходиться у
катіонній формі (купрум), а інший – в аніонній формі (хром). Експериментально
досліджено статику одночасного поглинання іонів важких металів: купруму та хрому із
розчинів природним цеолітом Сокирницького родовища, основою якого є

Експерементальні дослідження вмісту важких металів в охоронних зонах автомагістралей

Експериментально досліджено вплив важких металів на прилеглі землі пересувних джерел забруднення та поширення важких металів на відстань.