Експерементальні дослідження вмісту важких металів в охоронних зонах автомагістралей

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Експериментально досліджено вплив важких металів на прилеглі землі пересувних джерел забруднення та поширення важких металів на відстань.

1.    Колодочко О. М. Еколого-гігієнічна оцінка забруднення ґрунту і суміжних об’єктів довкілля важкими металами та їх вплив на здоров'я населення в умовах техногенного навантаження: Автореф. дис. … канд. мед. наук / О. М. Колодочко. – К.: Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, 2005. 
2.    2. Матвійчук Л.Ю. Особливості забруднення важкими металами приавтома-гістральних територій Волинської області: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. – Львів: Львівський національний університет імені. Івана Франка, 2008. 
3.    3. Колесник С.І. Статистична оцінка забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом: Автореф. дис. … канд. екон. наук. – К.: Київський національний економічний університет, 2004.