вертикальні рухи

Спосіб мінімізації вертикальних переміщень перехідних точок

Для підвищення точності прецизійного нівелювання необхідні удосконалення методів спостережень, розробка пристосувань і пристроїв, що дозволяють мінімізувати той чи інший джерело систематичного характеру дії, зокрема похибки нівелювання, викликані нестабільністю висотного положення перехідних точок (милиць, черевиків) в процесі робіт.

Залишкові напруження гравітаційного напруженого стану. Перші оцінки величин напружень за геологічними даними

Вивчення тектонічних напружень завжди було важливою задачею тектонофізичних досліджень. Можна говорити, що тектонофізика розпочалась зі створення алгоритмів оцінки напружень в природних масивах за геологічними даними про розривні зміщення. Зараз результати тектонофізичних досліджень, які використовують в тому числі і методи реконструкції напружень за даними про механізми епіцентрів землетрусів, показали, що для платформ, щитів та міжплитових гірсько-складчастих орогенів великий вклад у формування тектонічних напружень вносять залишкові напруження гравітаційного напруженого стану.

Парадокс відмінностей у вертикальних рухах за даними визначень різними методами

Для оцінки особливостей вертикальних рухів території Ладожсько-Онезького регіону розглянуто дані GPS вимірювань протягом 1999-2007 років, проведені силами співробітників ІФЗРАН і ГАОРАН, а також останні результати нівелювання I і II класів і даних супутників. У районі північної Ладоги виявлено аномальне підняття до 6 мм на рік, хоча за даними нівелювання швидкості вертикальних рухів не перевищують ± 2 мм на рік.