віднімання фону

An adaptive wavelet shrinkage based accumulative frame differencing model for motion segmentation

Motion segmentation in real-world scenes is a fundamental component in computer vision.  There exists a variety of motion recognition algorithms, each with varying degrees of accuracy and computational complexity.  The most widely used techniques, in the case of static cameras, are those based on frame difference.  Those methods have a significant weakness when it comes to detect slow moving objects.  Therefore, we introduce in this paper a novel approach that aims to improve motion segmentation by proposing an accumulative wavelet based frame differencing technique.  Moreover, in the propo

Адаптивний алгоритм виявлення рухомих об’єктів під час відеомоніторингу

На основі аналізу наявних методів виявлення рухомих об’єктів запропоновано адаптивний до дестабілізувальних факторів алгоритм виявлення, що ґрунтується на паралельному використанні двох методів: методу віднімання фону та методу міжкадрової різниці, а також представлено результати його моделювання. Статистична оцінка параметрів, що виконується в процесі навчання алгоритму, дозволяє використовувати цей алгоритм без налаштування його параметрів практично з будь- якою відеокамерою незалежно від рівня її власних шумів.