Адаптивний алгоритм виявлення рухомих об’єктів під час відеомоніторингу

2016;
: cc. 168 - 172
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

На основі аналізу наявних методів виявлення рухомих об’єктів запропоновано адаптивний до дестабілізувальних факторів алгоритм виявлення, що ґрунтується на паралельному використанні двох методів: методу віднімання фону та методу міжкадрової різниці, а також представлено результати його моделювання. Статистична оцінка параметрів, що виконується в процесі навчання алгоритму, дозволяє використовувати цей алгоритм без налаштування його параметрів практично з будь- якою відеокамерою незалежно від рівня її власних шумів. У результаті роботи запропонованого алгоритму досягається ефективне виділення рухомих об’єктів у їх природних кольорах без малоінформативного фону. Використання цього алгоритму, наприклад, в системах відеоспостереження, дасть змогу спростити сприйняття інформації та зменшити психологічне навантаження оператора.

1. Обухова Н. А. Обнаружение и сопровождение движущихся объектов методом сопоставления блоков // Информационно-управляющие системы. 2004. № 1. С. 30–37. 2. Neeti A. A survey of Techniques for Human Detection from Video // University of Maryland. Technical report. 2005. 3. Piccardi M. Background Subtraction Techniques: // A Review IEEE SMC/ICSMC. Vol. 4. 2004. Р. 3099–3104. 4. Харебов П., Новиков С. Проблемы выделения объектов в компрессированном потоке изображени // Proceedings of Graphicon. 2009. 5. http://courses.graphicon.ru/files/courses/vision/2012/lectures/cv2012_11.... 6. Шестов Р. В., Тамьяров А. В. Краткая характеристика современных методов морфологической обработки полутоновых изображений в среде Matlab // Вестник ВУиТ. 2013. № 2. С. 91–98.