відновлювані джерела енергії

ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ АКТИВАЦІЇ ТА КОЕФІЦІЄНТА ДИФУЗІЇ ВОЛОГИ ПІД ЧАС СУШІННЯ ПОДРІБНЕНИХ СТЕБЕЛ ТОПІНАМБУРА

In Ukraine plant biomass from crop fields and forests is the dominant renewable energy source and it is suitable to replace fuels by producing bio-gas, bio-ethanol as well as solid bio-fuel. Tubes of Jerusalem artichoke are used as functional food ingredients such as inulin, fructose and oligofructose as well as bioactive ingredient sources for pharmaceutical and cosmetic applications.

Зменшення енергозатрат процесу виробництва твердого біопалива та підвищення якісних показників продукції

Розглянуто методи зменшення енергетичних затрат у технологічних лініях вироб-
ництва твердого біопалива, зокрема, на стадіях підготування грубостеблової біомаси до
брикетування. Для зменшення енергозатрат процесу сушіння запропоновано зневод-
нювати біомасу фільтраційним методом. Узагальнюючи результати кінетики, гідроди-
наміки процесу сушіння та розрахунку корисної різниці між затраченою енергією на
сушіння сировини та її нижчою теплотворною здатністю, визначено оптимальні

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Розглянуто економічну стратегію європейського розвитку “Європа 2020”. Акцент зроблено на ключових індикаторах у сфері зміни клімату та енергетики. Проаналізовано сучасний стан та динаміку показників емісії парникових газів в Україні порівняно з країнами Європейського Союзу. Запропоновано комплекс заходів з реалізації екологічної політики на регіональному рівні.

ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ ЯК ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИБОРУ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Відображено врахування можливостей використання біомаси як джерела енергії під час вибору місця розташування підприємства. Розкрито зв’язок між комплексним управлінням ресурсами та ланцюгом постачання на підприємстві. Описано переваги використання та тривалу перспективу біомаси на ринку України.