власний капітал

Теоретичні засади управління капіталом підприємства

Досліджено сутність капіталу крізь призму аналізу основних підходів до трактування його економічного змісту. Запропоновано визначення капіталу як ресурсу, який використо- вується для отримання доходу. Перевагою такої дефініції є її лаконічність та водночас влучність. Розглянуто основні характеристики та класифікацію капіталу за основними класифікаційними критеріями. Розроблено загальну схему управління капіталом підприємств, у якій визначено принципи, завдання та методи управління капіталом.

The expediency and methodology of enterpise profits, expenses and financial results from transactions with capital investments

According to the normative documents for the organizing and conducting of accounting
in the Ukrainian enterprises, it is provided that accounting of profits, expenses and financial
results should be carried out by certain types of economic activities (operational, financial and
investment activity). But there is no methodology recommended for the activities of capital
investment. In this connection, the articles describes the necessity of establishment on the
enterprises the systematic financial accounting of profits, expenses and financial results from