внутрішній прохідний вихрострумовий перетворювач

Складові магнітної індукції обмотки збудження прохідного вихрострумового перетворювача у провідній трубі

Визначено перетворені за Лапласом осьова і радіальна складові магнітної індукції кільцевої екранованої циліндричної котушки прямокутного поперечного перерізу зі струмом довільної форми, яка використовується як обмотка збудження первинного прохідного внутрішнього перетворювача при діагностуванні технічного стану внутріш- ньої поверхні трубопроводів.