Складові магнітної індукції обмотки збудження прохідного вихрострумового перетворювача у провідній трубі

2018;
: сс. 67 - 71
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Визначено перетворені за Лапласом осьова і радіальна складові магнітної індукції кільцевої екранованої циліндричної котушки прямокутного поперечного перерізу зі струмом довільної форми, яка використовується як обмотка збудження первинного прохідного внутрішнього перетворювача при діагностуванні технічного стану внутріш- ньої поверхні трубопроводів.

1. Muzhitsky V. F. Computerized Eddy Current Flaw Detector VD-89NM with Higher Reliability of Detection and Danger Level estimation of Stress-corrosion cracks when Inspecting Gas Pipeline under Stress-Corrosion / V. F. Muzhitsky, V. A. Karabtchewski // Pipeline & Gas Journal. — 2002. — Vol. 2. — P. 35–44. 2. Pipeline Inspection Technologies Demonstration Report. — Gas Research Institute. — 2004. — 98 p. 3. Albert Teisma. Technical Assessment Report Technology Assessment for Delivery Reliability for Natural Gas. — Gas Technology Institute. — 2004. — 56 p. 4. Remote Field Eddy Current Defect Interaction, GRI Final Report GRI-95/0506. December 1995. Atherton, D. L., Clapham, L., Czura, W., Mergelas, B. J., Smith, S., Winslow, J., Zhang, Y. — Gas Research Institute. — 1995. — 125p. 5. Experience with the Remote Field Eddy Current Technique / Schmidt T. R., Atherton D. L., Sullivan S. // Proc. of 3rd Nat. Sem. on Nondestructive Evaluation of Ferromagnetic Materials, Houston, March 23—25th, 1988. — 1988. — P. 89–97. 6. Delivery Reliability for Natural Gas — Inspection Technologies. Technical Semiannual Progress Report DE-FC26-04NT42266. — Gas Technology Institute. — 2005. — 215 p. 7. Яцун М. А., Яцун А.М. Векторний потенціал магнітного поля прохідного кільцевого вихрострумового первин- ного перетворювача параметричного і трансформаторного типів у провідній трубі // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». —Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — № 763. — С. 120–126.