вогнестійкість

Міцнісні та деформаційні властивості бетону за підвищених температур сталезалізобетонних конструкцій

The method of determination of bearing capacity of concrete criteria εcu1, θ to calculate the fire resistance of composite structures of buildings, from which refined given in Eurocode EN 1994-1-2:2005 and DSTU-N-P B.2.6 B-159: 2010, data on strength and deformation properties of concrete at elevated temperatures.

Синтез і властивості галогенвмісних простих і складних блок-компонентів

Синтезовані біфункційні галогенвмісні олігомери різного складу і будови. За допомогою різних методів поліконденсації отримані прості і складні ароматичні блок-кополіетери конструкційного та плівкового призначення. Досліджено фізико-хімічні властивості блок-кополіетерів.