вологість

Дослідження параметрів сучасної системи клімат-контролю в офісних приміщеннях

Вимірювання і контроль температури середовища у приміщенні є одним з найголовніших вимірів, котрі людина проводить кожного дня. Вимірювання температури застосовують для контролю об’єктів, де є важливим постійне дотримання певного температурного режиму, або де різкі перепади температури можуть впливати на ефективність кінцевого результату роботи цього об’єкту. Віддалений контроль цих показників дозволить менеджменту оперативно втручатись в роботу підприємства для усунення недоліків, які можуть призвести до втрати продуктивності об’єкту.

DESIGN AND EVALUATION OF A SMART INDOOR AIR QUALITY MONITORING SYSTEM

This paper presents the design and development of an intelligent air quality monitoring system that utilizes the widely adopted and versatile Arduino Uno microcontroller as its foundational platform. The system underwent comprehensive testing procedures to ensure its adherence to specified requirements. Moreover, a series of experiments were conducted in diverse areas of a residential environment to generate datasets for various air quality indicators.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО КОНТРОЛЮ ТЕПЛИЦІ

У роботі вивчено параметри, необхідні для забезпечення працездатності кібер-фізичної системи керування вирощуванням рослин у замкнутому приміщенні теплиці. Встановлено, що для оптимізації роботи необхідно керувати декількома групами параметрів, що стосуються підсистем температури, вологості та інсоляції. Підібрано відповідні сенсори та актуатори, включаючи сенсори керування вмістом вуглекислого газу. Вивчено рівномірність встановлення режимів роботи системи, як по площі, так і в об’ємі теплиці.