ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО КОНТРОЛЮ ТЕПЛИЦІ

2020;
: pp.7-12
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Львівський національний аграрний університет

У роботі вивчено параметри, необхідні для забезпечення працездатності кібер-фізичної системи керування вирощуванням рослин у замкнутому приміщенні теплиці. Встановлено, що для оптимізації роботи необхідно керувати декількома групами параметрів, що стосуються підсистем температури, вологості та інсоляції. Підібрано відповідні сенсори та актуатори, включаючи сенсори керування вмістом вуглекислого газу. Вивчено рівномірність встановлення режимів роботи системи, як по площі, так і в об’ємі теплиці.

[1] S.Kurpaska, “Energy Effects During Using the Glass with Different Properties in a Heated Greehouse”, Techn. Sc., Vol. 17, Issue 4, 2014,pp.351-360.

[2] R. Geiger, The climate near the ground, Harvard University Press, 1957.

[3] Arduino Uno, [Online]. Available: https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3

[4] Microchip, TB 3181, What is TWI? How to Configure the TWI for I2CCommunication, [Online]. Available: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/90003181A.pdf

[5] T. Stuhlfauth, H. Fock, "Effect of whole season CO2 enrichment on the cultivation of a medicinal plant, Digitalis lanata", Journ. Agronomy & Crop Science, Vol.164, Issue 3, 1990, pp.168–173.