вольтамперометричне визначення

Вольтамперометричне визначення Pd(ii) після термічної активації взаємодії з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-оном

Досліджено взаємодію Pd(II) з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-оном (ГІТО) в інтервалі рН 1,0–10,0. Встановлені оптимальні умови вольтамперометричного визначення Pd(ІІ). Розроблено нову вольтамперометричну методику визначення Pd(ІІ) за піком комплексу на фоні NaCl при рН 2,0 з межею визначення 2,0•10-7 М. В роботі представлено дослідження селективності розробленої методики. Правильність методики підтверджено при аналізі модельних розчинів та реального об’єкта (резистора СП 5-35Б).

Voltammetric Determination of Rhodium by Means of Furan-Oxime Derivatives in Industrial Samples with Considerable Content of Palladium

The selectivity of rhodium(III) voltammetric determination by means of furan-oxime derivatives has been investigated. The proposed methods have been approved on model solutions and during the determination of rhodium(III) in the presence of palladium(II) in complex industrial samples.