VTEC

Побудова просторово-часової моделі параметру іоносфери VTEC

Мета. Широке застосування глобальних навігаційних супутникових систем спричинило розвиток нових методів, призначених для визначення і накопичення показника іонізації іоносфери. Оскільки за допомогою цих даних можливо суттєво підвищити точність та надійність визначення координат пункту спостережень, актуальною є створення моделі показника іонізації. Методика. Для побудови просторової моделі як базову систему функцій використано сферичні функції Лежандра першого роду дійсного порядку, але цілого ступеня.

Дослідження азимутально-часових варіацій стану іоносфери за спостереженнями з мережі GNSS-станцій

Мета. Дослідити азимутально-часові варіації стану іоносфери в період активного збурення, за даними спостережень референцної станції SULP та проаналізувати отримані дані. Методика. Вихідними даними ми вибрали іонофайли із регулярних GNSS-спостережень референцної станції SULP на дату 1, 2, 3 вересня та 1, 2, 3 жовтня 2013 р. на 0, 6, 12, 18 та 23 год. Наступний наш крок полягав у виборі даних про супутники. Таку інформацію формують у добовому файлі програмному забезпеченні Trimble Planning. Частоту реєстрації такого файлу користувач задає індивідульно.