вуглеводні

Ініційована органічними пероксидами коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції С9

Робота присвячена дослідженню коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9 рідких продуктів піролізу (РПП) дизельного палива виробництва етилену. Встановлено основні закономірності ініційованої пероксидами коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9, з’ясовано характер впливу основних чинників (температури, тривалості реакції, природи та концентрації ініціаторів) на вихід і фізико–хімічні характеристики одержаних коолігомерів. Вибрано ефективний ініціатор коолігомеризації та оптимальні технологічні параметри процесу.

Ферментативний каталіз окиснення вуглеводнів «in vitro» (огляд)

Розглянуто важливі проблеми сучасної хімії – швидкий і селективний перебіг реакції за звичайних умов, як це відбувається в живих організмах, імітація процесів з життя живої природи, вивчення механізму дії ферментів. Представлено інформацію про останні досягнення в області ферментативного каталізу окиснення вуглеводнів. Приведено огляд джерел літератури за останні десятиліття з використанням електронної бази Thomson Reuters (Web of Science).

Ініційована органічними пероксидами коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції с5 – побічного продукту виробництва етилену

Робота присвячена дослідженню ініційованої органічними пероксидами коолігомеризації суміші ненасичених сполук, що містяться у фракції С5 – побічному продукті виробництва етилену піролізом вуглеводневої сировини. Встановлено основні закономірності коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С5. З’ясовано характер впливу основних чинників (температури, тривалості реакції, природи та концентрації ініціаторів) на вихід і фізико-хімічні характеристики одержаних коолігомерів. Вибрано ефективний ініціатор коолігомеризації та оптимальні технологічні параметри процесу.