Ініційована органічними пероксидами коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції с5 – побічного продукту виробництва етилену

2016;
: сс. 173 – 178
Автори: 
Bohdan Dzinyak and Stepan Melnyk

Lviv Polytechnic National Univeristy 12, S. Bandery str., 79013 Lviv, Ukraine; dzinyak@polynet.lviv.ua

Робота присвячена дослідженню ініційованої органічними пероксидами коолігомеризації суміші ненасичених сполук, що містяться у фракції С5 – побічному продукті виробництва етилену піролізом вуглеводневої сировини. Встановлено основні закономірності коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С5. З’ясовано характер впливу основних чинників (температури, тривалості реакції, природи та концентрації ініціаторів) на вихід і фізико-хімічні характеристики одержаних коолігомерів. Вибрано ефективний ініціатор коолігомеризації та оптимальні технологічні параметри процесу.

[1] Dumskiy, Y.: Neftepolymernye Smoly. Khimiya, Moskva 1988.
[2] Dumskiy, Y., No, B. and Butov, G.: Khimiya і Technologiya Neftepolymernykh Smol. Khimiya, Moskva 1999.
[3] Mokrij, E., Dzinyak, B., Nikulyshyn, I. et al.: Dopovidi Nats. Acad. Nauk Ukrainy, 1997, 5, 153.
[4] Mokrij, E., Dzinyak, B. and Kichura, D.: Ukrainskij Khimicheskij Zhurnal, 2002, 1, 54.
[5] Kichura, D. and Dzinyak, B.: Problems of Chemistry and Chemical Technology, 2005, 1, 116.
[6] Magorivska, G. and Dzinyak, B.: Problems of Chemistry and Chemical Technology, 2007, 1, 97.
[7] Dzinyak, B. and Fedotova, O.: Scientific Bulletin of UNFU, 2014, 24.7, 180.
[8] Dzinyak, B., Budzan, B. and Mokrij, E.: Dopovidi Nats. Acad. Nauk Ukrainy, 1993, 8 131.
[9] Dzinyak, B.: Chem.&Chem.Techn., 2014, 8, 183.
[10] Dzinyak, B.: Easter-European Journal of Enterprise Techn., 2014, 2/6, 23.