види досліджень

Важливість та інструментарій маркетингових досліджень при виході вітчизняних підприємств на міжнародні ринки

У статті визначено сутність терміна «маркетингові дослідження», описано процес маркетингових досліджень та наведено перелік основних видів досліджень. Автори узагальнили можливі способи використання інформаційних технологій для ведення маркетингових досліджень, зосередивши увагу на можливих впливах маркетингових досліджень на успішність виходу компаній на міжнародний ринок. На основі аналізування успішних історій використання маркетингових досліджень зроблено висновок про ефективність таких досліджень та наведено приклади результатів.