Важливість та інструментарій маркетингових досліджень при виході вітчизняних підприємств на міжнародні ринки

2023;
: cc. 18 - 28
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті визначено сутність терміна «маркетингові дослідження», описано процес маркетингових досліджень та наведено перелік основних видів досліджень. Автори узагальнили можливі способи використання інформаційних технологій для ведення маркетингових досліджень, зосередивши увагу на можливих впливах маркетингових досліджень на успішність виходу компаній на міжнародний ринок. На основі аналізування успішних історій використання маркетингових досліджень зроблено висновок про ефективність таких досліджень та наведено приклади результатів.

 1. Публікації, виступи та інтервю Р. І. Колядюка з питань маркетингу [Електронний ресурс]. URL: http://amgcrightdecision.pl/публікації-романа-ів-колядюка-з-питан/ (дата звернення: 30.03.2023).
 2. Колядюк Р. Пять порад антикризового маркетингу / Ukrainian Association of Business Leaders – UABL. Ukrainian Association of Business Leaders – UABL [Електронний ресурс] URL: https://uabl.org/roman- kolyaduk/ (дата звернення: 30.03.2023).
 3. The Importance of Market Research for international expansion. Bridgehead [online] URL: https://bridgeheadagency.com/market-research/ (date of access: 30.03.2023).
 4. Shaw J. 8 Reasons Why Companies Need to Research Their International Markets. Kadence [online] URL: https://kadence.com/8-reasons-why-companies-need-to-research-their-international-markets/ (date of access: 30.03.2023).
 5. Market Research: How to Make the Most of It for Global Expansion / Phrase %. Phrase [online]. URL: https://phrase.com/blog/posts/market-research/ (date of access: 30.03.2023).
 6. Крикавський Є. В., Косар Н. С., Мних О. Б., Сорока О. А. Маркетингові дослідження. Львів, Нац. ун-т «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2004. 288 с.
 7. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. Київ, М.: СПб: Видавничий дім «Вільямс», 1998. 292 с.
 8. Балабанова Л. В., Холод В. В., Бала І. В. Стратегічний маркетинг. Київ: Центр учбової літератури, 2012.
 9. Барабанова В. В. Маркетингові дослідження [Текст]: навч. посіб. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020,136 с
 10. Амонс С. Е., Красняк О. П. Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів:теоретичний аспект [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.32702/2307–2105–2020.5.106 (дата звернення: 30.03.2023).
 11. Types of Market Research (Updated 2023) – Qualtrics. Qualtrics [online]. URL: https://www.qualtrics.com/ experience-management/research/market-research-types/ (date of access: 30.03.2023).
 12. Gunelius S. 10 Critical Factors for Market Research Success / aytm. aytm / Consumer insights that empower curiosity [online]. URL: https://aytm.com/post/10-critical-factors-that-drastically-affect-your-market- research-success (date of access: 30.03.2023).
 13. Factors You Should Consider When Doing Market Research / QuestionPro. QuestionPro [online]. URL: https://www.questionpro.com/blog/5-factors-you-should-consider-when-doing-market-research-2/ (date of access: 30.03.2023).
 14. Miller E. Benco Services / 10 Killer Factors Influencing Marketing Research in 2023. Benco Services / Crypto Marketing Agency [online]. URL: https://www.bencoservices.com/blog/factors-influencing-marketing- research (date of access: 30.03.2023).
 15. Marketing Research Process: Complete Guide / SurveyMonkey. SurveyMonkey [online]. URL: https://www.surveymonkey.com/market-research/resources/marketing-research-process-guide/ (date of access: 30.03.2023).
 16. Market Research – Digital Marketing Lesson – DMI. Digital Marketing Institute [online]. URL: https://digitalmarketinginstitute.com/resources/lessons/traditional-communications_market-research_vgvc (date of access: 30.03.2023).
 17. Nabieva N. M. Digital marketing: current trends in development. Theoretical & Applied Science. 2021. Vol. 94, No. 02, 333–340 [online]. URL: https://doi.org/10.15863/tas.2021.02.94.65 (date of access: 30.03.2023).
 18. Ратушна Ю. Л. Управління маркетингом в діяльності підприємства малого та середнього бізнесу. Інвестиції: практика та досвід, 2020. С. 15–16. [Електронний ресурс] URL http://www.investplan.com.ua/pdf/15- 16_2020/20.pdf (дата звернення: 30.03.2023).
 19. Григор А. В. Дослідження інструментальних стратегій маркетингу. Актуальні проблеми економіки, 2021. 2 (44), с. 47–52.
 20. Robles F., Jauregui K. L. International markets entry strategy determinants: an exploratory study in Peru. Cuadernos de Administración. 2017. Vol. 33, No. 59, 2–19 [online]. URL: https://doi.org/10.25100/ cdea.v33i59.4485 (date of access: 30.03.2023).
 21. Racoma B. International Market Research: The First Step for International Expansion. Day Translations Blog [online]. URL: https://www.daytranslations.com/blog/global-market-research/ (date of access: 30.03.2023).
 22. Молодан В. Орієнтир на своїх. Як «Нова пошта» вийшла на ринок Польщі – Delo.ua. Останні новини України та світу онлайн. Головний діловий портал Delo.ua. [Електронний ресурс]. URL: https://delo.ua/business/ orijentir-na-svoyix-yak-nova-posta-viisla-na-rinok-polshhi-410741/ (дата звернення: 30.03.2023).
 23. Термінова і експрес доставка: транспортно-логістичні послуги в Києві та по всій Україні служба доставки № 1 «Нова пошта» [Електронний ресурс]. URL: https://novaposhta.ua/ (дата звернення: 30.03.2023).