види стейкхолдерів

Теоретико-методологічні засади управління підприємством на засадах урахування інтересів стейкхолдерів

Представлено визначення понять «стейкхолдер», «група економічного впливу», «група інтересів» та «зацікавлена сторона». Наведено теоретичне обґрунтування необхідності формування системи управління українських підприємств на засадах узгодження інтересів стейкхолдерів. Проаналізовано основні теорії, які є основою для формування системи управління підприємством на засадах балансу інтересів стейкхолдерів.