витрата

Алгоритм розрахунку витрати плинного енергоносія для витратоміра на основі стандартного еліпсного сопла

Розроблено нове рівняння та алгоритм для безітераційного розрахунку витрати плинного енергоносія для витратоміра змінного перепаду тиску на основі еліпсного сопла. Це рівняння містить у неявному вигляді три вкладені ітераційні цикли обчислення витрати. За результатами порівняння значень витрати, отриманих за розробленим безітераційним алгоритмом із значеннями витрати, отриманими за стандартизованим ітераційним алгоритмом, авторами встановлено, що розроблений безітераційний алгоритм забезпечує точність обчислення витрати визначену вимогами стандарту ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009.

Проектування витратомірів для плинних енергоносіїв за допомогою сапр “расход-ру”

Розроблено нову методологію проектування витрато­мірів змінного перепаду тиску, оптимальних за точністю вимірювання витрати, яка забезпечує мінімальну невизначеність результатів вимірювання витрати. Цю методологію реалізовано у системі автоматизованого проектування та розрахунку витратомірів змінного пере­паду тиску САПР “Расход-РУ”, яка відповідає вимогам нових стан­дартів (ДСТУ ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2009).