Проектування витратомірів для плинних енергоносіїв за допомогою сапр “расход-ру”

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено нову методологію проектування витрато­мірів змінного перепаду тиску, оптимальних за точністю вимірювання витрати, яка забезпечує мінімальну невизначеність результатів вимірювання витрати. Цю методологію реалізовано у системі автоматизованого проектування та розрахунку витратомірів змінного пере­паду тиску САПР “Расход-РУ”, яка відповідає вимогам нових стан­дартів (ДСТУ ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2009).

 1. ISO 5167-1: 2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: general principles and requirements.
 2. ISO 5167-2: 2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 2: Orifice plates.
 3. ISO 5167-3: 2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 3: Nozzles and Venturi nozzles.
 4. ISO 5167-4: 2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 4: Venturi tubes.
 5. GOST 8.586.1-2005 (ISO 5167-1:2003) Measurement of Flowrate and Volume of Liquid and Gas by Means of Standard Pressure Differential Devices - Part 1. Principle of method of measurement and general requirements. (Russian)
 6. GOST 8.586.2-2005 (ISO 5167-2:2003) Measu­rement of Flowrate and Volume of Liquid and Gas by Means of Standard Pressure Differential Devices - Part 2. Orifice plates. Technical requirements. (Russian)
 7. GOST 8.586.3-2005 (ISO 5167-3:2003) Measurement of Flowrate and Volume of Liquid and Gas by Means of Standard Pressure Differential Devices - Part 3. Nozzles and Venturi nozzles. Technical requirements. (Russian)
 8. GOST 8.586.4-2005 (ISO 5167-4:2003) Measu­rement of Flowrate and Volume of Liquid and Gas by Means of Standard Pressure Differential Devices – Part 4. Venturi tubes. Technical requirements. (Russian)
 9. GOST 8.586.5-2005 (ISO 5167-5:2003) Measu­rement of Flowrate and Volume of Liquid and Gas by Means of Standard Pressure Differential Devices – Part 5. Technique for making the measu­rements. (Russian)
 10. Ye. Pistun and L. Lesovoy, Normalization of pressure differential flowmeters. Lviv, Ukraine: Institute of Energy Audit and Energy Carrier Accounting, 2006. (Russian)
 11. Ye. Pistun, L. Lesovoy, F. Matiko, D. Mar­kovskyi, and R. Lesovoy, “RASKHOD-RU” CAD computer program, User manual. Lviv, Uk­raine: Institute of Energy Audit and Energy Carrier Accounting , 2007. (Russian)