вивільнення

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS ENCAPSULATED WITH POLYETHYLENE TEREPHTHALATE

The environmental impact of residual mineral fertilizers not utilized by plants is analyzed. It is shown that this negative effect extends to all elements of the environment: soil, atmosphere, hydrosphere. The perspective of the application of encapsulated mineral fertilizers that allow prolonged release of plant nutrients is outlined. The appliccation of modified polyethylene terephthalate (PETF) as a capsule-forming material for encapsulated mineral fertilizers is proposed. PET modification and fertilizer encapsulation technologies have been tested.

Плівкові гідрогелі на основі кополімерів полівінілпіролідону з регульованими сорбційно-десорбційними характеристиками

Синтезовано гідрогелеві плівкові композити біомедичного призначення на основі кополімерів полівінілпіролідону з 2-гідроксіетилметакрилатом. Встановлено вплив природи, кількості наповнювача та складу композиції на закономірності одержання, структуру та властивості гідрогелів. Синтезовані гідрогелеві композити рекомендовані для використання для систем із контрольованим вивільненням ліків.