Плівкові гідрогелі на основі кополімерів полівінілпіролідону з регульованими сорбційно-десорбційними характеристиками

Автори: 
Volodymyr Skorokhoda, Yuriy Melnyk, Natalia Semenyuk, Oleh Suberlyak

Volodymyr Skorokhoda-1. Yuriy Melnyk-1, Natalia Semenyuk-1, Oleh Suberlyak-1

  1. Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandera St., 79013 Lviv, Ukraine vskorokhoda@yahoo.com

Синтезовано гідрогелеві плівкові композити біомедичного призначення на основі кополімерів полівінілпіролідону з 2-гідроксіетилметакрилатом. Встановлено вплив природи, кількості наповнювача та складу композиції на закономірності одержання, структуру та властивості гідрогелів. Синтезовані гідрогелеві композити рекомендовані для використання для систем із контрольованим вивільненням ліків.

[1] Skorokhoda V., Semenyuk N., Kostiv U. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 95. 
[2] Skorokhoda V., Semenyuk N., Melnyk Y. et al.: Chem. Chem. Technol., 2009, 3, 117. 
[3] Melnyk Y., Halyshyn O. and Skorokhoda V.: Khim. Prom. Ukrainy, 2009, 4, 26. 
[4] Melnyk Y., Semenyuk N., Yatsulchak G. et al.: Composite Polymer Hydrogels with Prolonged Drug Release [in:] Novikov V. (Ed.), Modern Directions in Chemistry, Biology, Pharmacy and Biotechnology. Lviv Polytechnic PH, Lviv 2015, 179.
[5] Menson J., Sperlinh L. Polimiernyye Smiesi i Kompozity. Khimiya, Moskva 1979. 
[6] Skorokhoda V., Semenyuk N., Lukan G. et al.: Polym. J., 2006, 2, 155. 
[7] Semenyuk N.: Khim. Prom. Ukrainy, 2008, 1, 35. 
[8] Suberlyak O., Semenyuk N., Dudok G. et al.: Rus. J. Appl. Chem., 2012, 85, 830. https://doi.org/10.1134/S1070427212050254
[9] Suberlyak O., Skorokhoda V. and Semenyuk N.: Eng. Biomater., 2007, 63-64, 14. 
[10] Suberlyak O., Melnyk Y. and Skorokhoda V.: Mater. Sci., 2015, 50, 889. https://doi.org/10.1007/s11003-015-9798-8
[11] Turkevych M.: Farmacevtychna Khimiya. Vyshcha shkola, Kyiv 1973.