WordNet

Розроблення Wordnet-подібного словника української мови

Проаналізовано організацію іменників у словнику WordNet, виділення сукупності іменників, що становлять основу лексичної бази даних української мови, упорядкування цих іменників на основі лексичних і семантичних зв’язків з утворенням ієрархічних структур, реалізація наявних зв’язків та побудова WordNet-подібного словника для частини іменників сформованої сукупності.

Методи вирішення лексичної багатозначності. Використання WORDNET для вирішення проблем багатозначності

Здійснено аналіз-ознайомлення за найпоширенішими методами та алгоритмами вирішення лексичної багатозначності. Розглянуто можливість їх практичної реалізації.