WordNet

Розроблення Wordnet-подібного словника української мови

Проаналізовано організацію іменників у словнику WordNet, виділення сукупності іменників, що становлять основу лексичної бази даних української мови, упорядкування цих іменників на основі лексичних і семантичних зв’язків з утворенням ієрархічних структур, реалізація наявних зв’язків та побудова WordNet-подібного словника для частини іменників сформованої сукупності.

Методи вирішення лексичної багатозначності. Використання WORDNET для вирішення проблем багатозначності

This paper deals with the insight and analysis of the most widespread Word Sense Disambiguation methods and algorithms. The possibility of their practical implementation has been considered.