ЯМР спектроскопія

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам‘яно-вугільної смоли 3. інден-кумаронові смоли з метакрилатними фрагментами

З використанням легкої фракції кам’яно-вугільної смоли та отриманої на її основі фракції, що википає за температур 423-463 К, з додаванням метилметакрилатy розроблено метод одержання інден-кумаронових смол з метакрилатними фрагментами (CIRM). CIRM отримано за радикальною коолігомеризацією з використанням як ініціатор 2,2’-азобіс(2-метил-пропіонітрилу). Встановлено вплив кількості ініціатора, температури та тривалості реакції на вихід, температуру розм‘якшення та молекулярну масу CIRM. Структуру синтезованих CIRM підтверджено ІЧ- та ЯМР-спектроскопічними дослідженнями.

Дослідження структури функційних карбоксилвмісних олігоестерів методами іч та ямр спектроскопії

Одержані нові функційні олігомери взаємодією епоксидовмісних олігомерів з карбоксиловмісними або з двоосновними карбоновими кислотами. В окремих випадках процес їх одержання супроводжувався ROP-полімеризацією дигліциділового етеру бісфенолу А, ініційованою карбоксиловмісним олігомером. Структура синтезованих олігомерів досліджена методами ІЧ, 1Н та 13C ЯМР спектроскопії.