Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам‘яно-вугільної смоли 3. інден-кумаронові смоли з метакрилатними фрагментами

2018;
: pp. 379-385
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University
6
Gdansk University of Technology
7
University of Bialystok

З використанням легкої фракції кам’яно-вугільної смоли та отриманої на її основі фракції, що википає за температур 423-463 К, з додаванням метилметакрилатy розроблено метод одержання інден-кумаронових смол з метакрилатними фрагментами (CIRM). CIRM отримано за радикальною коолігомеризацією з використанням як ініціатор 2,2’-азобіс(2-метил-пропіонітрилу). Встановлено вплив кількості ініціатора, температури та тривалості реакції на вихід, температуру розм‘якшення та молекулярну масу CIRM. Структуру синтезованих CIRM підтверджено ІЧ- та ЯМР-спектроскопічними дослідженнями. Запропоновано використовувати CIRM як полімерну складову бітум-полімерних сумішей (БПС). Вивчено вплив кількості CIRM, температури та тривалості на основні характеристики БПС.

[1] McNally T. (Ed.): Polymer Modified Bitumen. Properties and Characterization. Woodhead Publ., 2011.
[2] Airey G.: J. Mater. Sci., 2004, 39, 951. https://doi.org/10.1023/B:JMSC.0000012927.00747.83
[3] Fang C., Li T., Zhang Z., Jing D.: Polym. Composite., 2008, 29, 500. https://doi.org/10.1002/pc.20390
[4] Pyshyev S., Gunka V., Grytsenko Y., Bratychak M.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 631. https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.631
[5] Bahl J., Atheya N., Singh H. et al.: Erdoel Kohle, Erdgas, Petrochem., 1993, 46, 22.
[6] Bratychak M., Chervinskyy T., Astakhova O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2010, 4, 325.
[7] Bratychak M., Grynyshyn O., Astakhova O. et al.: Ecolog. Chem. Eng. S, 2010, 17, 309.
[8] Grynyshyn O., Astakhova O., Chervinskyy T.: Chem. Chem. Technol., 2010, 4, 241.
[9] Strap G., Astakhova O., Lazorko O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 279.
[10] Bratychak M., Iatsyshyn O., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 49. https://doi.org/10.23939/chcht11.01.049
[11] Bratychak M., Gagin M., Shyshchak O., Waclawek W.: Chemia i Inzyneria Ekologiczna, 2004, 11, 15.
[12] Bratychak M., Gagin M., Shyshchak O., Waclawek W.: Chemia i Inzyneria Ekologiczna, 2004, 11, 21.
[13] Gagin M., Bratychak M., Shyshchak O., Waclawek W.: Chemia i Inzyneria Ekologiczna, 2004, 11, 27.
[14] Chervinskyy T., Bratychak M., Gagin M., Waclawek W.: Chemia i Inzyneria Ekologiczna, 2004, 11, 1225.
[15] Skibitskiy V., Grynyshyn O., Bratychak M., Waclawek W.: Chemia i Inzyneria Ekologiczna, 2004, 11, 41.
[16] Bratychak M., Grynyshyn O., Shyshchak O. et al.: Ecolog. Chem. Eng., 2007, 14, 225.
[17] Grynyshyn O., Bratychak M., Krynytskiy V., Donchak V.: Chem. Chem. Technol., 2008, 2, 47.
[18] Wu Y., Li J., Xu J. et al.: J. Shanghai Univ. Engl. Ed., 2010, 14, 313. https://doi.org/10.1007/s11741-010-0651-3
[19] Sokolov V.: Inden-Kumaronovye Smoly. Metalurgia, Moskva 1978.
[20] Pyshyev S., Grytsenko Y., Solodkyy S. et al.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 359.
[21] Bratychak M., Astakhova O., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 509. https://doi.org/10.23939/chcht11.04.509
[22] Bratychak M., Ripak O., Namiesnik J. et al.: Chem. Chem. Technol., 2018, 12, 93. https://doi.org/10.23939/chcht12.01.093
[23] https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB3415111.htm.
[24] BS EN 13589:2008. European Standard. Bitumen and bituminous binders. Determination of the tensile properties of modified bitumen by the force ductility method
[25] BS EN 1426:2000. European Standard. Bitumen and bituminous binders. Methods of tests for petroleum and its products. Determination of needle penetration
[26] BS EN 1427:2007. European Standard. Bitumen and bituminous binders. Determination of the softening point. Ring and Ball method
[27] BS EN 13614:2011. European Standard. Bitumen and bituminous binders. Determination of adhesivity of ituminous emulstions by water immersion test