ємнісний буфер енергії

Вентильний реактивний двигун із буфером енергії в системах з автономним живленням обмеженої потужності

Обґрунтовано доцільність використання ємнісного нагромаджувача в колі електронного комутатора для покращення техніко-економічних показників вентильних реактивних двигунів. Такий електромеханічний перетворювач максимально простий конструктивно, дешевий у виготовленні та має хороші технологічні характеристики порівняно із найпростішими електричними машинами — асинхронними, а привід на базі вентильного двигуна з пасивним ротором за регулювальними властивостями не поступається приводам з колекторними двигунами постiйного струму, які набули необмеженого поширення.

Вентильний двигун для електроприводу канатного витягу

Подано основні формули методики розрахунку вентильних двигунів з пасивним ротором та з ємнісними накопичувачами енергії, які надалі планується використовувати у приводах канатного витягу. Закцентовано увагу на особливостях розрахунку базових величин, які в подальшому утворюють основу математичної моделі проектування, що реалізована програмно та за допомогою якої спроектований двигун для приводу бугельного витягу.