Вентильний реактивний двигун із буфером енергії в системах з автономним живленням обмеженої потужності

2019;
: cc. 54 - 62
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано доцільність використання ємнісного нагромаджувача в колі електронного комутатора для покращення техніко-економічних показників вентильних реактивних двигунів. Такий електромеханічний перетворювач максимально простий конструктивно, дешевий у виготовленні та має хороші технологічні характеристики порівняно із найпростішими електричними машинами — асинхронними, а привід на базі вентильного двигуна з пасивним ротором за регулювальними властивостями не поступається приводам з колекторними двигунами постiйного струму, які набули необмеженого поширення.

Запропоновано нові електричні схемні рішення, орієнтовані на живлення від джерел низької напруги й обмеженої потужності з використанням буферів енергії, які здійснюють захист силових ключів комутатора від перенапруги під час вимкнення секції та виконують функцію акумулювання запасеної в магнітному полі енергії, яку потім використано для форсування струму секції. Організовувати керування у таких схемах електронного комутатора можна логічним перемноженням певних сигналів давача положення ротора для формування сигналів керування.

Наведену в матеріалах математичну модель, використану для дослідження, реалізовано для миттєвих значень вентильного реактивного двигуна з ємнісними буферами енергії, вона слугує основою для розрахунку його характеристик. Для того щоб вирішити проблему відшукання моментів комутації у задачах такого типу, використано метод інвертування нелінійної системи диференціальних рівнянь. Метод полягає у виборі незалежною змінною кута комутації за перемикання якогось із силових ключів електронного комутатора. Дослідження механічних та робочих характеристик вентильного двигуна із пасивним ротором та буфером енергії здійснено в середовищі комп’ютерної програми дослідження вентильних реактивних двигунів із буферами енергії.

Наведено приклади розрахунку динамічних та статичних характеристик двигунів. Результати комп’ютерного симулювання електромеханічних процесів підтверджені експериментальними дослідженнями та свідчать про адекватність наведеної у матеріалах математичної моделі та доцільність відповідного використання такого типу двигуна.

Tkachuk V., Kasha L.. Switched reluctance motor in the controlled electric drive, in: Proceedings Conference ISTET'03, vol. II. Warsaw, Poland, pp. 413-416.

Patel, S. R., Gandhi, N., Chaithanya, N., Chaudhari, B. N., & Nirgude, A. (2017). Design and development of switched reluctance motor for electric vehicle application, in: IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems, 2016, January 1-6.
https://doi.org/10.1109/PEDES.2016.7914356

Husain T., Elrayyah A., Sozer Y., Husain I. Performance Evaluation and Reliability Enhancement of Switched Reluctance Drive System by a Novel Integrated Power Converter, in: IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 66, Nо. 5, pp. 3401-3411.
https://doi.org/10.1109/TIE.2018.2849993

Bogusz, P. , Korkosz, M. , Prokop, J. A three-phase switched reluctance motor for a highspeed drive, in: 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics, 2016; Rzeszow; Poland.
https://doi.org/10.1109/WZEE.2016.7800190

Tkachuk V. І., Kasha L. V. Switched reluctance motor with serial capacity storage and its mathematical model, in: Proceedings of ISTC UEES-01, Poland, 2001, pp. 953-960.

Tkachuk V. І. Electronic commutator with parallel capacity storage for switched reluctance motor, in: Proceedings of ISTC "PEDC-2001", Poland, 2001, pp. 188-198.

Maheswari, C., & Thottungal, R. Analysis and design of a closed loop bridgeless SEPIC converter for SRM drive with reduced ripple current, in: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 11(5), 3435-3440.

Tkachuk V., Kasha L.. Mathematical Model for M-phases Switched Reluctance Motor, in: Preglad Elektrotechniczny, R 5, Nо. 2/2007. pp. 84-87.

Tkachuk V., Biljakovskyj I., Kasha L. SRM and Its Automated Research System, in: Proceedings of 9th International Workshop "CPEE'08", Ukraine, 2008, pp. 32-37.

Tkachuk, V., Kasha, L., Shapovalov, I. Switched reluctance motor in the controlled electric drive, in:Proceedings of 7th International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, 2011, 120-123.