євроатлантична інтеграція

Членство України в НАТО як геополітичний імператив у контексті національної та регіональної безпеки

Проаналізовано історичні події та геополітичні процеси, які вплинули та впливають на євроатлантичну інтеграцію України. Розглянуто питання взаємовідносин України та НАТО у період російської агресії та «гібридної війни», досліджено чинники, які можуть стати вирішальними для глобальної та регіональної безпеки.

Пріоритетні проблеми роботи митних органів україни в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції

У статті обґрунтовано актуальність та нагальність вирішення пріоритетних проблем у роботі митних органів України задля активізації процесів європейської та євроатлантичної інтеграції. Ідентифіковано та комплексно досліджено існуючі проблеми у митній сфері за національним та міжнародним вимірами. Доведено невідкладність ліквідації митних перешкод при здійсненні експортно-імпортної діяльності в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції шляхом аналогового порівняння параметрів роботи вітчизняних та зарубіжних митних органів.