Пріоритетні проблеми роботи митних органів україни в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції

2021;
: сс. 96 - 103
1
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті обґрунтовано актуальність та нагальність вирішення пріоритетних проблем у роботі митних органів України задля активізації процесів європейської та євроатлантичної інтеграції. Ідентифіковано та комплексно досліджено існуючі проблеми у митній сфері за національним та міжнародним вимірами. Доведено невідкладність ліквідації митних перешкод при здійсненні експортно-імпортної діяльності в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції шляхом аналогового порівняння параметрів роботи вітчизняних та зарубіжних митних органів. На підставі одержаних результатів окреслено пріоритетні напрями удосконалення митних процедур задля активізації євроінтеграційних процесів.

  1. Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спів- товариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода ратифікована Законом України №1678-VII від 16.09.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення 20.03.2021).
  2. Про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору: Хартія від 09.07.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002#Text (дата звернення 21.03.2021).
  3. Аналітичний звіт за результатами п’ятої хвилі щорічного опитування українських імпортерів та експортерів Інституту економічних досліджень та політичних консультацій «Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2020». URL: http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2021/2021_FTC_survey_full_report_ FINAL.pdf (дата звернення 29.03.2021).
  4. Офіційний сайт Міжнародного рейтингу Світового банку «Doing Business». URL: http://www.doingbusiness.org/ (дата звернення 25.03.2021).
  5. Офіційний сайт Міжнародного рейтингу Світового банку «Logistics Performance Index». URL: https://lpi.worldbank.org/ (дата звернення 12.03.2021).
  6. Звіт Світового Економічного Форуму та Глобального Альянсу «The Global Enabling Trade Report 2016». URL:  http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/#topic=data  (дата  звернення 15.03.2021).
  7. Annual Report  of the The World Customs Organization 2019-2020.  URL:  http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/media/annual-reports/annual_report_2019_2020_en.pdf (дата звернення 26.03.2021).
  8. The Union Customs Code: the regulation of The European Parliament and of the Council No 952/2013 of 9 October 2013. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952... (дата звернення 20.03.2021).
  9. Мельник О. Г., Адамів М. Є., Тодощук А. В. Реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції: монографія.  Львів: Міські інформаційні системи, 2018. 215 с.
  10. Южаніна Ніна. Що Верховна Рада збирається реформувати в українській митниці? Економічна правда. 2021. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/02/23/671285/ (дата звернення 28.03.2021).