загрози безпеки

Захист інформації в інтелектуальних системах керування

Розглянуто системи керування, які характеризуються наявністю механізму системного оброблення знань. Встановлено способи створення інтелектуальних систем керування, проаналізовано їх захищеність на випадок ймовірних атак. Запропоновано інформаційну модель багатоланкової безпеки багаторівневих інтелектуальних систем керування.