захисні покриття

Антибіокорозивні гібридні матеріали підвищеної міцності

Одержанінові антикорозійні багатофункціональні гібридні матеріали на основі функційних перфторалкілметакрилатних кополімерів з епоксидними групами в основних ланцюгах та окремих біологічно активних сполук. Визначено, що гібриди є прозорими, демонструють непогану адгезію до різних поверхонь (пластик, дерево), високу в'язкоеластичну рекуперацію при випробуванні на подряпини, низькі показники зносу та температуру склуванняпонад323 К. За допомогою скануючої електронної мікрографії встановлено, що поділу фаз не відбувається.

Protective coatings based filled with polimetylfenilsyloksan to increase corrosion resistance of concrete

The article describes the effects of surface treatment of concrete protective coatings filled of polimetylfynilsyloksan based on its corrosion resistance. The influence of the coating on the adhesive strength, hydrophobicity and water absorption of concrete. The possibility of using the developed formulations of protective coatings to improve durability of concrete is showed, which is operated under conditions of external aggressive factors.

Оцінка ефективності дії захисного покриття на корозійну стійкість бетону

The thesis is devoted to the development of theoretical bases of the corrosion resistance of concrete by protective coatings on the base of polymethylphenylsiloxane filled with aluminum and zinc oxides. The technological properties of protective coatings compositions were investigated by methods of physical and chemical analysis, methods of the concrete surface coating and form conditions were shown. Determined that the forming matric-oxide structure covering in the process of hardening passpasses behind counting polymerization polymethylphenylsiloxane.

Карбоксильна похідна монометакрилату дигліциділового етеру діоксидифенілпропану – додаток до композиційних матеріалів

Карбоксильна похідна монометакрилату дигліциділового етеру діоксидифенілпропану (КПЕ), яка містить в своїй структурі фрагмент діанової епоксидної смоли та вільну карбоксильну й метакрилатну групи, вивчена як компонент епоси-олігоестерних та бітум-полімерних сумішей. Епокси-олігоестерні суміші вивчені з використанням діанової епоксидної смоли ЕД-20, структурування якої проводили в присутності поліетилен поліаміну. Визначені фізико-механічні властивості та хімічна стійкість до агресивних середовищ покрить на основі епоси-олігоестерних сумішей, що містять КПЕ.