захист інформації

Становлення українського національного інституту інформаційної безпеки: інституційний аспект політики захисту інформації національних державних формацій 1917-1921 рр.

.Досліджено інституційний аспект політики захисту інформації українськихнаціональних державних формацій революційної хвилі 1917–1921 рр. Висловлено думкупро загалом недостатню увагу національних українських державних формацій щодорозбудови інституцій, покликаних забезпечити їхню інформаційну безпеку. Наголошенона тому, що недооцінка самого фактора інформаційної безпеки не тільки негативнопозначилася на процесі державного будівництва, але й певною мірою спричинилася довтрати українцями власної національної державності.

Оцінка засобів захисту інформаційних ресурсів

Розглянуто особливості захисту інформаційних ресурсів у корпоративних мережах та системах, а також описано підхід щодо їх оцінки. Розглянутий підхід щодо оцінки засобів захисту дає змогу знизити витрати на їх впровадження, він легко адаптується до конкретних потреб будь-якої організації з урахуванням специфіки її діяльності та бізнесу. Такий підхід дозволяє точніше описувати інформаційні ресурси через характерні для них вразливості, вартість самих ресурсів, а також ранжувати ризики та відповідно інформаційні ресурси за ступенем критичності для діяльності організації.