закони

Нормативно-правове забезпечення розвитку територіальних міських громад в Україні

Розглянуто особливості нормативно-правового забезпечення розвитку територіальних міських громад в Україні. Визначено сутність та особливості територіальних міських громад відповідно до їх нормативно-правової рег- ламентації в законодавстві України. Проаналізовано низку законодавчих актів, які забезпечують нормативно-правове регулювання розвитку територіальних міських громад в Україні. Обґрунтовано напрями вирішення проблем розвитку територіальних міських громад в Україні, а також представлено процедури їх вирішення.

Problems of taking of function of guard of law and order are to the functions of the state

The article is devoted a decision the problems of taking of function of law and order to
the functions of the state, as domestic legal science so far did not offer the unique going near
determination and exposure of essence parameters of law and order