зашумлення

Сумісне використання криптосистем Ель-Гамаля і RSA в захисті графічної інформації

Описано поєднання алгоритму RSA і алгоритму Ель-Гамаля для сумісного використання під час шифрування- дешифрування зображень. Шифрування- дешифрування проводиться без і з додатковим зашумленням.

We describe a combination of the RSA algorithm and the algorithm of El-Gamal for sharing with encryption – decryption of images. Encryption – decryption performed with and without additional noisy.